ถ่ายทำวิดีทัศน์ การแนะนำศูนย์ฯ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-14.00 น. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้มาถ่ายทำวิดีทัศน์ การแนะนำศูนย์ฯ โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียนระดับชั้นม.4/1 มาร่วมกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการจัดทำวิดิทัศน์แนะนำศูนย์ฯตามวันเวลาดังกล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *