โปรแกรมจองใช้บริการสระว่ายน้ำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

วันอาทิตย์ ที่ 7,14,21,28 กุมภาพันธ์ 2564

กรุณาคลิกกรอบสี เลือกวันที่ลงทะเบียนใช้บริการสระว่ายน้ำ
เวลา9.00 ถึง11.00 น.(จำกัด100คน)
เวลา13.00 ถึง15.00 น.(จำกัด100คน)
เวลา15.00 ถึง17.00 น.(จำกัด100คน)
เวลา9.00 ถึง11.00 น.(จำกัด100คน)
เวลา13.00 ถึง15.00 น.(จำกัด100คน)
เวลา15.00 ถึง17.00 น.(จำกัด100คน)
เวลา9.00 ถึง11.00 น.(จำกัด100คน)
เวลา13.00 ถึง15.00 น.(จำกัด100คน)
เวลา15.00 ถึง17.00 น.(จำกัด100คน)
เวลา9.00 ถึง11.00 น.(จำกัด100คน)
เวลา13.00 ถึง15.00 น.(จำกัด100คน)
เวลา15.00 ถึง17.00 น.(จำกัด100คน)