ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมจิตอาสามงฟอร์ต

รายละเอียด

       1.กรณีส่งเป็นไฟล์วีดีโอ หรือ คลิปเสียง ให้นักเรียนบันทึกไฟล์ส่งเป็นแผ่น CD/DVD  หรือ Flash Drive นำส่งที่ศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพแห่งความสำเร็จ (MCSC)

       2.กรณีเป็นบัตรคำภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ   แปลงเป็นไฟล์ PDF แล้วส่งเป็นแผ่น CD/DVD หรือ Flash Drive นำส่งที่ห้องศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพแห่งความสำเร็จ (MCSC)
      3.กรณีทำบัตรคำ จะใช้จำนวน 10 บัตรคำเท่ากับ 1 ชิ้นงาน
      4. ส่งผลงานภายวันศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2564

Download เอกสารที่นี่

รายการคลิกสมัครเข้าร่วม
1.กิจกรรมสร้างจินตนาการเสียง..สู่ฝันคลิกสมัคร!
2.กิจกรรมสรรค์สร้างภาพ..สู่จินตนาการคลิกสมัคร!
3.กิจกรรมสานสายใยรัก..สู่ผู้สูงวัยคลิกสมัคร!