ข่าวประชาสัมพันธ์


1.หลักเกณฑ์การให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับโรงเรียนในเครือฯและมูนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562

Download เอกสารที่นี่

รายการดาวน์โหลดเอกสาร
1.แบบฟอร์มเขียนโครงการจิตอาสาคลิกDownload!
2.ใบสมัครโครงการจิตอาสาแบ่งสรรปันสุข63คลิกDownload!
3.แบบฟอร์มเสนอชื่อนักเรียนที่มีผลงานชนะเลิศระดับประเทศคลิกDownload!!