พิธีเสกศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพแห่งความสำเร็จ

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563  เวลา 9.00 น.  ได้เรียนเชิญ บาทหลวง สายชล  คันยุไล คณะเยซูอิต จากโบสถ์พระจิตเจ้าสวนเจ็ดริน  มาทำการเสกศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพแห่ง(Montfort Character of Success Centre) โดยมีภราดาวิทยา เทพกอม  รองผู้อำนวย และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *