ประชุมเตรียมความพร้อม

ประชุมเตรียมความพร้อม

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. คณะกรรมการศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพแห่งความสำเร็จ ประชุมเตรียมความพร้อม ชี้แจงกิจกรรมและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์ฯร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *